Onze praktijk

Hoe werken wij?

Eerste bezoek
Uw eerste bezoek als nieuwe patiënt zal bestaan uit vragen over uw gezondheid,  en tandheelkundige geschiedenis en een controle door  de tandarts en, afhankelijk van uw gebitssituatie, het maken van een aantal tandfoto´s. Op basis van deze informatie zal vervolgens, indien noodzakelijk, een planning/begroting voor verdere behandeling gemaakt worden.

Controle
In onderling overleg met de tandarts wordt een controletermijn bepaald. In principe is deze vastgesteld op 2 maal per jaar, met een minimum van 1 maal per jaar. Om een optimale controle uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat u van tevoren uw tanden heeft gepoetst. Indien u hier niet toe in staat bent geweest, wordt u in de praktijk deze mogelijkheid geboden. Als de tandarts tijdens de controle constateert dat verdere behandeling noodzakelijk is, dan zal hiervoor indien nodig een nieuwe afspraak worden gemaakt.
Mocht u voorafgaand aan uw controle zelf een afwijking constateren, dan kunt u het beste hiervoor een tussentijdse afspraak maken, omdat er tijdens de controle niet genoeg tijd zal zijn om het probleem te verhelpen.

Röntgenfoto´s
Tijdens de controle kan de tandarts alleen de buitenkant van de tanden en kiezen en het tandvlees beoordelen. Wat daaronder zit, is niet zichtbaar. Om een optimale controle te kunnen uitvoeren, zullen er periodiek controlefoto´s (bitewings) gemaakt worden.
Met behulp van deze foto´s kan de tandarts eventuele afwijkingen in een vroeg stadium herkennen en kunnen deze bijtijds worden behandeld, zodat ernstiger problemen worden voorkomen. Met welke frequentie deze foto´s worden gemaakt, is afhankelijk van de staat van het gebit. Soms is het nodig te beschikken over aanvullende röntgen–informatie. Dit is het geval bij pijnklachten en ontstekingen, tandletsel, het trekken van een tand of kies, beoordeling van de samenstelling van het gebit.

Mocht u zwanger zijn, meldt dit dan altijd aan de tandarts of de assistente die de foto maakt.

Verwijsadressen
Om u een optimale tandheelkundige behandeling te kunnen bieden, werken wij samen met een aantal tandheelkundige relaties. Dit zijn onder andere kaakchirurgen, orthodontisten, parodontologen, het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, gespecialiseerde collegae en het tandtechnisch laboratorium.
Indien noodzakelijk verwijzen wij U gericht door.


Afspraken annuleren

Indien u een afspraak wilt afzeggen of verplaatsen, dient u dit minimaal 24 uur voor de geplande afspraak te doen. Verzuimt u dit dan zijn wij genoodzaakt de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen tegen een percentage van 0 tot 100% van de geplande behandeling. U kunt afspraken niet per mail afzeggen!! Herhaaldelijk niet nakomen van afspraken kan leiden tot uitschrijving uit de praktijk.