Spoed

Tijdens kantooruren
Indien u tijdens onze openingsuren belt, zullen wij trachten u, afhankelijk van de aard van het spoedgeval, zo spoedig mogelijk te behandelen. Dit kan betekenen dat u niet altijd door uw eigen tandarts geholpen zult worden.

Buiten kantooruren
Voor ernstige en dringende spoedgevallen op maandag t⁄m donderdag na 17.00 uur, vrijdag na 12.00 uur en in het weekend kunt u bellen naar het centrale spoednummer: 050-5350370.
Daar krijgt u informatie over de dienstdoende tandarts. Wij willen u erop wijzen dat voor deze noodhulp, ongeacht hoe u verzekerd bent, contant dient te worden afgerekend.