Spoed

Tijdens kantooruren
Indien u tijdens onze openingsuren belt, zullen wij trachten u, afhankelijk van de aard van het spoedgeval, zo spoedig mogelijk te behandelen. Dit kan betekenen dat u niet altijd door uw eigen tandarts geholpen zult worden.

Buiten kantooruren
Voor ernstige en dringende spoedgevallen op maandag t⁄m donderdag na 17.00 uur, vrijdag na 12.00 uur en in het weekend kunt u bellen naar de spoedpraktijk 0900-8602
Voor meer informatie over de spoedpraktijk kunt u kijken op
 www.tandartsspoedpraktijk.nl